show info

Meer informatie ?

Vraag uw catalogus aan.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Inleiding

Toepassingsgebied: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties op de website van het bedrijf Gedelec bvba, hierna Gedelec genoemd, ingeschreven onder het BTW-nummer BE0447.600.659, waarvan de zetel is gevestigd in Stientjesstraat 42, 8570 Anzegem.

Email: info@gedelec.be

Tel : +32 56 71 26 88

Door het bestellen van een product op de online shop van de website www.gedelec.be, gaat de klant automatisch akkoord met de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Als gevolg daarvan is de klant er zich volledig van bewust dat zijn akkoord over de inhoud van deze voorwaarden de ondertekening van dit document niet vereist.

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") vertegenwoordigen de rechten en plichten van de verkoper en de koper met betrekking tot bestellingen gedaan op Gedelec.be. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer u de site bezoekt en u een transactie maakt.
 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

2.1. Algemeenheden
De klant heeft de optie om deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, op voorwaarde dat hij weet dat zowel het opslaan en het bewerken van dit document onder zijn volledige exclusieve verantwoordelijkheid valt.

Gedelec behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden meegedeeld op de website. Echter, de lopende contracten blijven onderworpen aan de voorwaarden van toepassing op het tijdstip van het afsluiten van de verkoop. Het wordt dan ook sterk aangeraden om regelmatig op de site te verifieren of u in het bezit bent van de laatste versie.

2.2. Definities
Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die meerderjarig is en bekwaam die een order plaatst bij Gedelec. Een minderjarige mag een bestelling plaatsen enkel en alleen mits toelating van zijn meerderjarige wettelijke vertegenwoordiger. De Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op de persoon die de order plaatst of die optreedt als tussenpersoon en / of wettelijke vertegenwoordiger.

Bestelling: Het verzoek van een klant om een koopovereenkomst aan te gaan tussen zichzelf en Gedelec van producten aangeboden door de site Gedelec.be.

Producten: De producten aangeboden op de webshop van Gedelec.
 

Artikel 3 – Afsluiten van een online verkoop en productinformatie

De productcatalogus en de beschrijving van de producten op www.Gedelec.be is geen commercieel aanbod als dusdanig. Het is dus niet voldoende om een bestelformulier in te vullen op de hierboven genoemde website om het verkoopcontract af te sluiten. De verkoop zal pas definitief zijn na ontvangst van de bevestigingsmail.

Om veiligheidsredenen is de consument verplicht om een ​​account aan te maken als hij een bestelling wenst te plaatsen. Deze account bestaat uit een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord waarmee u kan inloggen elke keer dat u de website van Gedelec bezoekt.
Gedelec vraagt aan alle klanten om hun account gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Aanmaken van een account is gereserveerd voor volwassenen.
De bezoeker engageert zich om de gegevens te beschermen die hem toegang geven tot zijn account en zal ze niet aan derden toevertrouwen. Bovendien verbindt de bezoeker er zich toe iedere vorm van misbruik te voorkomen.

Gedelec behoudt zich het recht voor om de klant aanvullende informatie te vragen en om de uitvoering van de opdracht te weigeren indien Gedelec van mening is dat de informatie in haar bezit onvoldoende is.
In elk geval is de gebruiker verantwoordelijk voor het gebruik of mogelijks misbruik van de gebruikersnaam en / of wachtwoord.
 

Artikel 4 – Bevestiging van de bestelling

Bestellingen worden uiterlijk op het moment van levering per e-mail bevestigd. De bezoeker moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft juist en actief is. Vanaf het moment dat de bevestigingsmail is verzonden, is de koopovereenkomst definitief en onherroepelijk.
 

Artikel 5 – Productbeschikbaarheid

Gedelec zal gevolg geven aan uw bestelling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leveranciers.
Echter, als ondanks de zorgvuldige aandacht voor het stockbeheer, toch blijkt dat producten niet beschikbaar zijn na uw bestelling, zal Gedelec u op de hoogte brengen via e-mail of telefoon en u voortellen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen.
Gedelec kan niet aansprakelijk worden gesteld als de voorraad niet meer dezelfde is als op de datum waarop de order is geplaatst.
Als Gedelec niet in staat is om een ​​product te leveren binnen een redelijke termijn te wijten aan zijn leveranciers (bijvoorbeeld in het geval van niet op voorraad bij de leverancier zelf), zal een mail verstuurd worden aan de klant met de te verwachten vertraging. Deze laatste kan dan kiezen om zijn bestelling te annuleren of te wijzigen, op basis van deze nieuwe informatie. Geen annulatievergoeding zal worden toegepast voor een dergelijke annulatie.
Gedelec behoudt zich het recht voor om de bestelling in twee of meerdere keren te versturen als een product niet beschikbaar was. Deze zending zal geen extra kosten teweegbrengen voor de klant (de klant betaalt slechts één maal de verzendkosten aangegeven op het moment van de bestelling).
 

Artikel 6 – Overdracht van eigendom

Gedelec blijft eigenaar van de producten zolang deze niet door de klant zijn betaald.
 

Artikel 7 – Prijs

De prijzen van onze producten worden aangegeven in euro exclusief BTW, exclusief verzendkosten. Levering en verzendkosten zijn voor rekening van de klant (met uitzondering van speciale voorwaarden op de website vermeld). De transportprijs is afhankelijk van de door de klant gecommuniceerde plaats van levering (land, pickup punt, thuis).
Gedelec behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment wijzigen. Gedelec verbindt er zich echter toe om de prijzen toe te passen geldig op het moment van uw bestelling.
 

Artikel 8 – Betaling

Betaling voor de gehele bestelling moet op het moment van uw bestelling worden uitgevoerd, tenzij u uw bestelling afhaalt op het kantoor gevestigd in Stientjesstraat 42, 8570 Anzegem (België). In dit geval moet de betaling worden verricht in kontanten of per kredietkaart. U kunt uw bestelling enkel afhalen op afspraak.

Op geen enkel moment kunnen betalingen worden beschouwd als een voorschot of deposito's. Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro. Om uw bestelling te betalen, heb je de volgende betaalmethoden:

  • Met kredietkaart (Visa, Mastercard, Maestro en CB) via onze partner Ogone.
  • Met Bancontact via Atos
  • Cash of kredietkaarten in geval van afhaling in het hoofdkantoor (op afspraak)
  • Via Ideal voor Nederland
  • Via homebanking voor België

In geval van afhaling van de goederen in het magazijn worden de producten gereserveerd gedurende 5 werkdagen na de bestelling. Na deze termijn kunnen we beslissen om de bestelling te annuleren.

Ogone waakt erover dat er geen frauduleus gebruik van uw betaalmiddelen gebeurt, bijvoorbeeld bij diefstal van gegevens of betalingsfraude. Gedelec zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij betaling.
U staat toe aan Gedelec over alle nodige machtigingen te mogen beschikken om de gekozen methode van betaling te gebruiken bij de registratie van de bestelling. Gedelec behoudt zich het recht voor elke bestelling en / of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering, in het geval van niet-betaling (of in het geval van een probleem bij betaling) van elk bedrag verschuldigd. De levering van een nieuwe orde kan in het geval van een te late betaling van een eerdere bestelling worden opgeschort. Gedelec behoudt zich het recht voor om een ​​kopie van uw identiteitskaart en / of een betalingsbewijs van de bank voor elke betaling met een bankkaart.
De bestelling gevalideerd door de klant zal slechts als effectief worden beschouwd wanneer de bank en Ogone hun akkoord hebben gegeven aan Gedelec over de transactie. In geval van weigering van één van deze twee partners, wordt de bestelling geannuleerd en de klant via e-mail geïnformeerd. Indien nodig, zal de klant contact moeten opnemen met Ogone en / of zijn bank.
 

Artikel 9 – Leveringen

9.1. - Algemeen
Gedelec werkt samen met On-Time, TNT, DSV en DPD. Alle leveringen zullen worden uitgevoerd met deze partners, tenzij anders overeengekomen met de klant. Producten op Gedelec.be gekocht, zullen worden geleverd op het adres dat door de klant bij de bestelling is gecommuniceerd en vermeld op het bestelformulier.

Alle leveringen gebeuren tegen handtekening. Levering is voltooid wanneer de koper het product heeft ontvangen volgens de gekozen leveringsmethode. Het automatische controlesysteem van de transporteur zal dienen als bewijs van levering.
Levertijden zijn 24h / 48h voor België, 48h / 72h voor Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland, en 15 dagen voor andere landen los van uitzonderlijke omstandigheden (weer, stakingen, verkeersprobleem, etc.). Gelieve ook nota te nemen van de specifieke leveringstermijnen aan de eilanden.

Gedelec kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraagde levering met aansprakelijkheid van de vervoerder. Er zal geen terugbetaling van de bestelling gebeuren zolang deze niet teruggestuurd is aan de verzender of aangekomen met vertraging bij de bestemmeling.

Bij betaling via overschrijving, wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van het bedrag. Bijgevolg is de leveringstermijn in dit geval van toepassing vanaf de datum van ontvangst van de betaling en kan dus worden gewijzigd ten opzichte van die vermeld op de site.

Als u besluit om uw bestelling te annuleren na betaling en uw bestelling is vertrokken voor levering, zal Gedelec niet terugbetalen vooraleer het pakket teruggekeerd is bij Gedelec. Het wordt sterk aanbevolen om het product terug te zenden in zijn oorspronkelijke staat, inclusief een onbeschadigde verpakking.
Gedelec is niet verantwoordelijk als de klant onjuiste of onvolledige informatie biedt.

9.2. - Risicotransfer
Het eigendom en de risico’s gelinkt aan uw producten worden overgedragen na ontvangst van de producten. Risico's gerelateerd aan de eigendomsoverdracht worden gedekt door de verzekering (max. € 520) in geval van verlies, diefstal, beschadiging.

9.3. - Douanerechten
Alle extra douaneheffingen zijn uw verantwoordelijkheid. Gedelec heeft geen controle over deze kosten en kent het bedrag niet. Douanewetten verschillen van land tot land en raden u aan contact op te nemen met uw plaatselijke douane-afdeling voor meer informatie.

9.4 - Leveringsproblemen
Elk leveringsprobleem (bijv. beschadigd pakket, al open ...) moet aan Gedelec worden gemeld binnen de 24 uren na ontvangst van het product.

Elk probleem met betrekking tot artikelen in de verpakking (artikel ontbreekt, komt niet overeen met het bestelde artikel ...) moet binnen 14 dagen na ontvangst aan Gedelec worden gemeld. Elke kennisgeving na deze periode valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van Gedelec en zal daarom niet worden terugbetaald of vervangen.

Gedelec engageert zich om de producten die niet overeenkomen met uw bestelling terug te betalen of om te wisselen. In dit geval danken wij u vriendelijk ons gedetailleerd te informeren per e-mail (info@Gedelec.be) en het of de producten naar Gedelec terug te zenden. Gedelec zal, volgens uw keuze, overgaan tot vervanging of vergoeding van het of de producten. Het verzoek moet worden ingediend binnen de 14 werkdagen na levering. Klachten geformuleerd na deze termijn worden niet geaccepteerd.

Het is sterk aangeraden om de producten naar Gedelec terug te sturen in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle geleverde toebehoren (accessoires, verpakking, instructies, ...).

In ieder geval, geniet u van de bepalingen van de wettelijke garantie betreft de garantie tegen verborgen gebreken.

9.5. - Terugzenden van pakjes
BELANGRIJK: als de klant meerdere keren niet aanwezig is tijdens de levering, wordt het pakket teruggestuurd naar Gedelec. In dit geval zal Gedelec het pakket terugzenden naar de klant enkel en alleen wanneer het pakket wel degelijk werd ontvangen (of terugbetaald door de vervoerder in geval van verlies). De verzendkosten van deze tweede verzending zijn voor rekening van de klant, en dit zelfs als blijkt dat de vervoerder geen visitekaartje heeft achtergelaten.

9.6. - U vindt geen compromis bij een geschil
Bij geschillen kan u terecht bij de klantendienst via mail: info@gedelec.be

De Europese wetgeving laat u ook toe via derden een geschil op te lossen als u niet tot een compromis kan komen. Hiervoor kan u deze link volgen online geschillenoplossing.
 

Artikel 10 – Garantie

10.1 De garanties van de fabrikant van toepassing zijn. Om elk risico te vermijden, is de klant verplicht om de instructies en voorwaarden te lezen voor het gebruik van elk product voor gebruik.

10.2 Lees uw productdocumentatie voor meer informatie over de garanties van de fabrikant, die de verplichte rechten voorzien in de geldende wetgeving niet in vraag stelt.

10.3 Elke aanspraak op garantie kan gemaakt worden ofwel rechtstreeks aan de fabrikant in overeenstemming met beschikbare garanties verbonden met de aangekochte producten, hetzij aan Gedelec per mail (info@Gedelec.be) en dit ten laatste binnen de 2 maanden die volgen op de vaststelling van een defect bij het product.
 

Artikel 11 – Herroepingsrecht

In overeenstemming met de beschikkingen in artikel L121-20-12 van de verbruikscode, heeft de klant het recht om van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product, af te zien. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. De klant zal onder zijn verantwoordelijkheid de producten nieuw en intact in hun originele verpakking terugsturen, vergezeld van de faktuur of leveringsbon aan Gedelec, Stientjesstraat 42, 8570 Anzegem.

Alleen goederen die worden teruggezonden onder de genoemde voorwaarden en binnen de 14 werkdagen, worden verwerkt door Gedelec. De bedragen betaald door de klant, behalve verzendkosten, worden terugbetaald zonder kosten. In het geval dat de kosten van de eerste aflevering werden gedragen door Gedelec, worden deze kosten in mindering gebracht van het bedrag terugbetaald aan de klant, zelfs als de eerste levering gratis is gebeurd.. Terugbetaling van betaalde bedragen gebeurt ten laatste binnen een periode van één maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de producten door Gedelec.
Elk product die incompleet of beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet worden terugbetaald of omgeruild worden.

Consumenten die dit recht willen inroepen, moeten contact opnemen met Gedelec binnen de 14 werkdagen via mail (info@Gedelec.be). U kunt hier gebruik maken van het herroepingsformulier.
 

Artikel 12 – Bewijs van de transactie

De gegevens, opgeslagen in de computersystemen van Gedelec in aanvaardbare veiligheidsomstandigheden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.
Het archiveren van bestelbonnen en facturen is gedaan betrouwbare en duurzame media die kunnen gebruikt worden als bewijs.
 

Artikel 13 – Beperking van de aansprakelijkheid

13.1 De foto’s en teksten die de producten illustreren en beschrijven die op de website staan zijn niet contractueel en uitsluitend voor informatieve doeleinden en bieden geen enkel garantie. Gedelec neemt geen verantwoordelijkheid in geval van fouten of vergetelheden in de foto's en teksten op deze site. Verder wat betreft technische gegevens en productbeschrijvingen afkomstig van onze partners of leveranciers, doet Gedelec afstand van alle verantwoordelijkheid betreft de juistheid van de inhoud ervan. In geen enkel geval kan een wijziging van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van tegenstrijdigheid met een foto beschikbaar op de site.
Gedelec fungeert slechts als tussenpersoon en is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van de instructies van de fabrikant of defekten aan de verzonden producten. Gedelec kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de fabrikant wijzigingen aanbrengt aan de producten die wij leveren. Gedelec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door een verkeerde selectie van het product en / of schade ontstaan ​​door het gebruik.

13.2 Zonder beperking van het toepassingsgebied van deze voorwaarden, mag geen enkele schadeclaim, van welke aard ook, verwijzend naar de geleverde producten, het niet leveren van producten of andere, het aankoopbedrag van de producten overschrijden. In geen enkel geval kan Gedelec aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs als het ontstaan van zulke schade bekend was of had moeten zijn door Gedelec) veroorzaakt door de producten, hun gebruik, hun aankoop of door de website.
 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Gedelec zal alles in het werk stellen om zijn verplichtingen te voldoen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of het uitblijven van leveringen als gevolg van overmacht, zoals stakingen, oorlogen, natuur- of andere rampen die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen.

14.2 In geval van vertraging, zal Gedelec haar verplichtingen zo snel mogelijk nakomen en behoudt zich het recht voor om de resterende voorraden van de producten eerlijk te verdelen onder haar klanten.
 

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op de site van Gedelec, waaronder onder andere teksten, foto's, illustraties, video’s, afbeeldingen, data, product-database van de webshop, software, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, logo's en andere elementen die deel uitmaken van Gedelec worden beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendom en zijn voorbehouden aan Gedelec.

De informatie voorgesteld op de site mag niet worden opgeslagen, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verspreid, verkocht, voor commerciële doeleinden gebruikt of overgedragen aan derden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gedelec, onder straffe van vervolging.
 

Artikel 16 – Bescherming van de levenssfeer

In overeenstemming met de geldende wetgeving voor verkoop op afstand, moet Gedelec persoonlijke gegevens van de klant opslaan. De ontvangen informatie wordt gebruikt om bestellingen efficiënt te verwerken. Een deel van deze informatie kan worden overgedragen aan bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van uw producten.
De koper kan zich verzetten tegen het overdragen van dergelijke informatie aan deze bedrijven door ons schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen (zie onze privacy policy).

Artikel 17 - Onderhoudscontract

Het totaalbedrag kan in 1 keer betaald worden, ofwel in jaarlijkse schijven. Het contract wordt na einddatum stilzwijgend verlengd.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van een geschil met betrekking tot het gebruik van deze site en / of de informatie verstrekt op deze site is de Belgische wet van toepassing en enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.