show info

Meer informatie ?

Vraag uw catalogus aan.

 

Het privacybeleid van Gedelec BVBA

Gedelec bvba: uw webshop voor allerhande kook- en baktoestellen.

Gedelec bvba heeft als maatschappelijke zetel:
Stientjesstraat 44
8570 Anzegem
België

Het BTW-nummer is BE0447.600.659

Vertrouwelijkheid van gegevens

Onze discretie en onze zorg.

Het bezoek aan onze site in alle comfort is onze grootste zorg. Hierbij verzekert Gedelec bvba een maximale bescherming van uw persoonsgegevens. Gedelec bvba stelt dan ook alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw gegevens bij iedere stap in de behandeling te garanderen.

Van zodra u op onze website navigeert, registreren onze servers automatische een aantal gegevens zoals bijvoorbeeld datum en duur van uw bezoek, uw IP-adres, de pagina’s en producten die u consulteert, de webpagina van waaruit u toegang hebt gekregen tot onze site.

Bij elk bezoek registreert Gedelec bvba uw koop- en bezoekgedrag, evenals alle door u opgegeven informatie bij het registreren. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via e-mail of op Gedelec.be geeft u aan Gedelec bvba de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

De verkregen gegevens worden door Gedelec bvba uitsluitend gebuikt om onze diensten te verbeteren en de website inhoudelijk actueel te houden. Dit komt eveneens ten goede aan de verdere ontwikkeling van de gebruiksvriendelijkheid, veranderingen, verbeteringen, ontwikkelingen, nieuwigheden en promotieacties.

Postadressen, telefoonnummers, en e-mailadressen

Het verstrekken van postadressen, telefoonnummers en emailadressen dient enkel om u informatie te bezorgen over gedane bestellingen of de mogelijkheid tot nieuwe bestellingen, om contact op te nemen in het geval er zich problemen voordoen met uw bestelling. Vragen gesteld via internet kunnen desgevallend ook per telefoon worden beantwoord door Gedelec bvba.
Het communiceren van mobiele telefoonnummers biedt de mogelijkheid om uw vragen te beantwoorden en u per sms op de hoogte te houden van uw bestelling.
Uw e-mailadres kan door Gedelec bvba gebruikt worden voor het verstrekken van informatie omtrent promoties, producten of evenementen. Inschrijven op de nieuwsbrief gebeurt vrijwillig en uitschrijven is op elk moment mogelijk door de vraag te richten aan Gedelec bvba op volgend e-mailadres: info@gedelec.be.

Gedelec bvba behandelt uw gegevens vertrouwelijk

Gedelec bvba garandeert dat deze niet door derden worden gebruikt met uitzondering van die partijen die instaan voor de verwerking en aflevering van uw bestelling. Bij overdrachten naar openbare instellingen of openbare besturen zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing. De vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt door alle medewerkers van Gedelec bvba verzekert.

Beveiliging

Gedelec bvba maakt gebruik van de meest recente en meest performante coderingstechnologieën en beveiligingsmethodes binnen de IT-sector. Uw persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen. Uw betalingsgegevens worden niet opgeslagen door Gedelec bvba. Hiervoor staat Ogone-Ingenico Payment Services garant. Alle dataverkeer gebeurt via encryptie (SLL - https)

Aanpassing Privacybeleid

Gedelec bvba behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid aan te passen conform de geldende privacyregels.

Inzagerecht

U hebt wettelijk inzage in uw gegevens. U kan gratis een wijziging laten aanbrengen aan uw persoonsgegevens of verzet aantekenen tegen het ontvangen van promoties en publiciteit of het verstrekken van informatie aan derden, meerbepaald verwerkings- koerierdiensten.
Het verwijderen van uw gegevens kan op eenvoudige vraag met weliswaar als gevolg dat bepaalde van de diensten van Gedelec bvba niet meer toegankelijk zullen zijn.

Inzage in of verwijdering/wijziging van uw persoonsgegevens kan per aangetekend schrijven aan Gedelec bvba voorzien van een dagtekening en een kopie van de identiteitskaart.

Bij vragen over ons Privacybeleid neemt u best contact op met Gedelec bvba via het contactformulier.